Нийтлэл

Бид урлагийн бүтээлээс өөрсдийгөө хармаар байна

Бид урлагийн бүтээлээс өөрсдийгөө хармаар байна

"Бид урлагийн бүтээлээс өөрсдийгөө хармаар байна" ., Р.Оюунжаргал"Урлаг дахь эмэгтэйчүүдийн хэвшмэл дүр". Ийм сэдвээр нийтлэл бичих болсноос хойш Монголынхоо урлаг ...

11.03.2015