СОЁЛЫН ДОВТОЛГООН, Та амар бид хийе!

Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ)-ийн бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ

МУЗ нь  бизнесийн салбартай бүтээлч хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хувь хүний урлагийн боловсролыг дээшлүүлэх, сан бүрдүүлэх замаар Монголын соёл урлагийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгын хүрээнд бизнесийн байгууллага болон хувь хүний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн доорх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулж байна.  

Манай бүтээлч хамт олон танд үйлчлэхэд бэлэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөгжлийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Б.Оюунсүрэнгээс education@artscouncil.mn хаяг буюу 976-11-319017 утсаар авна уу.