Зөгийн үүр

Урлагаар дамжуулан байгууллагын ажилчдын бүтээлч сэтгэлгээ, багаар ажиллах чадварыг бий болгох сургалт

Хэрэв Танай байгууллагын ажилчдын дунд байгууллагын үнэт зүйлсийг эрхэмлэх, багаар ажиллах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээ шаардлага байвал Та манай байгууллагын санал болгож буй энэхүү сургалтыг заавал сонгоорой.