Арга хэмжээ

цааш нь
МУЗ-ийн Урлаг ба Хөгжлийн хөтөлбөрийн зохицуулагч ажилд авна. МУЗ Соёлын өвийн хөтөлбөрийн зохицуулагч ажилд авна.
12.12 / 2018
12.04 / 2018