Арга хэмжээ

цааш нь
ЗҮҮМ: БИ ТЭГШ ОРОЛЦООТ НИЙГМИЙГ ЭРМЭЛЗЭГЧ ҮЕИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ  төслийн цахим үзэсгэлэн нээлтээ хийлээ. МУЗ-ийн 2019 оны жилийн тайлан
12.21 / 2020
12.06 / 2020