Улаанбаатар Олон Улсын Медиа Урлагийн Наадам

Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2019

Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2019

Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ) нь соёлын олон төрөл зүйлсийг хөгжүүлэх, техник технологийн дэвшилд тулгуурласан дэлхийн шилдэг бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх, ...

10.06.2019
Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2018.06.28-07.13

Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2018.06.28-07.13

Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ) нь соёлын олон төрлийг хөгжүүлэх, техник технологийн дэвшилд тулгуурласан дэлхийн шилдэг бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх, дүрслэх ...

08.04.2019
Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2017

Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам 2017

Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ) нь соёлын олон төрлийг хөгжүүлэх, техник технологийн дэвшилд тулгуурласан дэлхийн шилдэг бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх, дүрслэх ...

08.04.2019
Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн анхдугаар наадам 2016

Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн анхдугаар наадам 2016

улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ) нь соёлын олон төрлийг хөгжүүлэх, техник технологийн дэвшилд тулгуурласан дэлхийн ...

08.04.2019