"Моушин Монголиа" Олон Улсын Орчин Үеийн Бүжгийн Наадам

“МОУШИН МОНГОЛИА” ОЛОН УЛСЫН ОРЧИН ҮЕИЙН БҮЖГИЙН НААДАМ 2018

“МОУШИН МОНГОЛИА” ОЛОН УЛСЫН ОРЧИН ҮЕИЙН БҮЖГИЙН НААДАМ 2018

Монголын Урлагийн Зөвлөл нь соёлын олон төрөл зүйлийг хөгжүүлэх, дэлхийн шилдэг орчин үеийн бүжгийн бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх, бүжгийн салбарын ...

05.04.2019