Урлагийн сүлжээ

Урлагтай яриа цуврал уулзалт - Урлаг судлаач Ц.Батсайхан

Урлагтай яриа цуврал уулзалт - Урлаг судлаач Ц.Батсайхан

Монголын Урлагийн Зөвлөлийн Урлагтай яриа Та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн зочноор МУЗ-ийн 2020 оны Онцлох уран бүтээлч, урлаг судлаач ...

15.02.2021
Урлагийн сүлжээ-урлагийн асуудал 2010 оны 1-сар

Урлагийн сүлжээ-урлагийн асуудал 2010 оны 1-сар

28.01.2013
Урлагийн сүлжээ-урлан 2010 оны 1-сар

Урлагийн сүлжээ-урлан 2010 оны 1-сар

28.01.2013
Урлагийн сүлжээ-асуудал 2008 оны 6-р сар

Урлагийн сүлжээ-асуудал 2008 оны 6-р сар

28.01.2013
Урлагийн сүлжээ-урлан 2008 оны 6-р сарын 28

Урлагийн сүлжээ-урлан 2008 оны 6-р сарын 28

28.01.2013