Монгол Пасспорт

Гадаадын иргэдэд Монгол  хүн, түүх, соёлыг танилцуулсан сургалт

Хэрэв Танай байгууллага гадаад, дотоод ажилтаны хоорондын харилцааг тогтвортой байлгах, гадаад ажилтанаа  Монголд ажиллаж, амьдрахад нь дэмжихийг эрхэмлэдэг бол энэхүү сургалтанд заавал хамруулаарай.