Дүрст мэдээ

Чойжин ламын сүм музейн орчны нөлөөллийн судалгааны тайлан

Чойжин ламын сүм музейн орчны нөлөөллийн судалгааны тайлан

МУЗ нь түүх соёлын дурсгалт барилгын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, цаашдын сэргээн засварлалтын ажилд бэлтгэх зорилгоор 2017 онд барилга архитектурын ба ...

23.03.2020
Монгол Мессенжер сонин 2020 оны 3-р сар

Монгол Мессенжер сонин 2020 оны 3-р сар

Mongol messenger March 2020 from ACM ACM

13.03.2020
What's on ACM - 2020 оны 3-р сар

What's on ACM - 2020 оны 3-р сар

"What's on ACM" March newsletter 2020 from ACM ACM

11.03.2020
Богд Хааны Ордон Музейн байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа

Богд Хааны Ордон Музейн байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа

Bogd Khan Palace Museum Impact Study Report 2019 from ACM ACM

03.03.2020
What's on ACM - 2020 оны 2-р сар

What's on ACM - 2020 оны 2-р сар

What's on ACM newsletter February, 2020 from ACM ACM

27.02.2020