Бусад эх сурвалж

ЧОЙЖИН ЛАМЫН СҮМ МУЗЕЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧОЙЖИН ЛАМЫН СҮМ МУЗЕЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

М-Си-Эс Групп, Монголын Урлагийн Зөвлөл /МУЗ/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Өв Эрдэнэ” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд ЮНЕСКО-н биет өвийн мэргэжилтэн, ICOMOS буюу ...

25.03.2021
Чойжин ламын сүм музейн орчны нөлөөллийн судалгааны тайлан

Чойжин ламын сүм музейн орчны нөлөөллийн судалгааны тайлан

МУЗ нь түүх соёлын дурсгалт барилгын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, цаашдын сэргээн засварлалтын ажилд бэлтгэх зорилгоор 2017 онд барилга архитектурын ба ...

23.03.2020
Богд Хааны Ордон Музейн байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа

Богд Хааны Ордон Музейн байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа

Bogd Khan Palace Museum Impact Study Report 2019 from ACM ACM

03.03.2020
"Хөгжлийн гарц" урлагийн боловсролын судалгаа

"Хөгжлийн гарц" урлагийн боловсролын судалгаа

UNESCO_report_Mon_v1, Final version.pdf by artscouncilMN

18.04.2013