Дүрст мэдээ

5-р сар 19, 2016

#Усгал тоглолтын мэдэгдэл


Монголын Урлагийн Зөвлөл (МУЗ)-өөс Corporate Convention Center-т 2016

оны 5 сарын 19-ний 19 цагт тоглогдох байсан “Усгал” орчин үеийн бүжгэн

жүжгийн тоглолт нь урьдчилан таамаглаагүй, давагдашгүй хүчин зүйлийн

улмаас 2016 оны 5 сарын 25-ны 19 цагт болж хойшлогдсоныг мэдэгдэж

байна.