Хөтөлбөр

2-р сар 05, 2013

Соёл Урлагийн Залуу Манлайлагч хөтөлбөр-2013

 

Төслийн зорилго:

Соёл урлагийн салбарын залуу манлайлагчдын чадавхыг дээшлүүлж, тэдний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

 

Төслийн үр дүн:

2012 онд “Соёл Урлагийн Залуу Манлайлагч” хөтөлбөрт дүрслэх урлаг, тайзны урлаг, хэвлэл мэдээлэл, соёлын өв, урлагийн боловсролын чиглэлээр ажилладаг 15 залуу менежер, уран бүтээлч сонгогдон оролцсон байна. Тэдгээр залуу манлайлагчид нь манлайлал, менежмент, сан бүрдүүлэлт, соёлын бодлого, төсөл боловсруулах, засаглал, оюуны өмч, бүтээлч үйлдвэрлэл зэрэг цуврал сургалтанд хамрагдахаас гадна МУЗ-ийн Удирдах Зөвлөлийн хурал болон бусад бүтээлч үйл ажиллагаанд оролцон, туршлага хуримтлуулсан болно.

 

Хамтрагч:

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

Зориг Сан

 

Хандивлагч:

АНУ дахь МУЗ