Хөтөлбөр

8-р сар 28, 2014

Монголын үндэсний орчин үеийн хөгжмийн цахим хэвлэлийн танилцуулга

Төслийн зорилго: 

Монголын үндэсний хөгжмийг орчин үеийн хөгжимтэй хослуулан бүтээл туурвидаг уран бүтээлчдийг дэлхийд сурталчлах, тэдний тухай олон улсын стандартын цахим хэвлэлийн танилцуулга бэлтгэн хүргэх

Төслийн танилцуулга:

МУЗ нь Монголын үндэсний хөгжмийг орчин үеийн хөгжимтэй хослуулан бүтээл туурвидаг уран бүтээлчдийг дэлхийд сурталчлах, тэдний тухай олон улсын стандартын цахим хэвлэлийн танилцуулга бэлтгэн хүргэх зорилгоор Монголын Алтан Ураг, Арга Билэг, Алтайн Оргил хамтлагийн цахим хэвлэлийн танилцуулгыг англи хэлнээ бэлтгэн http://mongolmusicarts.wordpress.com/ хаягт байрлуулсан.  

Төслийн хамтрагч:

Алтан Ураг хамтлаг

Арга Билэг хамтлаг

Алтайн Оргил хамтлаг