Хөтөлбөр

2-р сар 05, 2013

“Би Чадна” хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн урлагийн боловсролын төсөл

 

Төслийн зорилго:

Бүжгийн урлагаар дамжуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг эмнэх, нийгэмшүүлэх, хөгжүүлэхэд багшийн чадавхийг дээшлүүлэх.

 

Төслийн үр дүн:

МУЗ нь “Би Чадна” төслийн хүрээнд Энэтхэг улсын ALPANA ТББ-тай хамтран олон улсын сургалтын арга, туршлагаас суралцах, багш, сурган хүмүүжүүлэгч, уран бүтээлчдийн чадавхийг дээшлүүлэх “Бүжгийн урлагаар эмнэхүй” сургалтыг зохион байгуллаа. Сургалтанд зургаан ЕБСургууль, цэцэрлэгийн багш, мэргэжлийн бүжигчин, оюутан зэрэг 40 гаруй хүмүүс хамрагдаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хэрхэн бүжгийн урлагаар дамжуулан хөгжүүлэх талаар мэдлэг, мэдээлэл хуримтлуулав.

 

Хамтрагч:

Энэтхэг улс дахь Монгол улсын Элчин Сайдын Яам

Ноён Н.Ганхуяг

Хөгжим Бүжгийн Коллеж

Зориг Сан

Хромосомын өөрчлөлттэй хүүхдэд туслах сан

 

Хандивлагч:

Монгол дахь Туркийн Элчин Сайдын Яам