“Түүх соёлын дурсгалт газрыг хамгаалахад олон нийтийн оролцоо ба төр хувийн хэвшлийн түншлэл” хэлэлцүүлэг

“Түүх соёлын дурсгалт газрыг хамгаалахад олон нийтийн оролцоо ба төр хэвшлийн түншлэл” хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэгчийн модератор: Сэтгүүлч Б.Оюунчимэг

Хэлэлцүүлгийн зочид:

Хөшөө, дурсгалт газруудын олон улсын зөвлөл/ICOMOS-/ийн МҮК-н дарга, СГЗ, доктор, профессор Г.Уртнасан

М-Си-Эс группийн дэд ерөнхийлөгч Д.Энхтүвшин

Соёлын яамны соёлын өвийн газрын дарга Б.Даваасүрэн

Соёлын өвийн үндэсний төвийн захирал Г.Энхбат

МУЗ-ийн гүйцэтгэх захирал О.Одгэрэл

Архитектор, хот төлөвлөгч Т.Алдарсайхан 

#ӨвЭрдэнэ