Арга хэмжээ

цааш нь
СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ БАРИЛГЫН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛТ, ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СУРГАЛТ ЭНЭ САРЫН 7-НД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. “СМАРТ” УРЛАНГААР ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР
06.05 / 2023
05.10 / 2023