Үйлчилгээ

“Урлаг ба Бизнес” цогц үйлчилгээ

МУЗ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесийн салбартай бүтээлч хамтын ажиллагааг өрөгжүүлэх, сан бүрдүүлэх замаар Монголын соёл урлагийн тогтвортой хөжлийг хангах зорилгын хүрээнд бизнесийн байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн зөвлөх болон зохион байгуулах үйлчилгээг 2011 оноос үзүүлж эхэлсэн болно. Үүнд:

  • Монголд ажиллаж, амьдарч буй гадаадын иргэдэд Монголын түүх, соёл, ахуй амьдралыг танилцуулах бүтээлч хөтөлбөр
  • МУЗ-ийн хүлээн авалт, арга хэмжээ зохион байгуулах үйлчилгээ
  • МУЗ-ийн нийтэд зориулсан бүтээлч үйлчилгээ ба бүтээгдэхүүн

Манай бүтээлч хамт олон танд үйлчлэхэд бэлэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөгжлийн асуудал эрхэлсэн гүйцэтгэх дэд захирал О.Одгэрэлээс development@artscouncil.mn буюу 976-11-319017 утсаар авн уу.

ACM Service-Culture Attack by artscouncilMN