Хөтөлбөр

3-р сар 29, 2018

Язгуур урлагийн сургалт

Төслийн зорилго:

Биет бус соёлын өвийг олон нийт, хүүхэд залуучуудад өвлүүлэх

Язгуур урлагийг түгээн дэлгэрүүлэх

Өв тээгчдийг сурталчлах

Төслийн танилцуулга:

МУЗ нь уртын дуу, морин хуур, ардын бүжиг, ерөөл магтаалын сургалтыг Оюутолгой ХХК-ны дэмжлэгтэйгээр Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад зохион байгуулж нийт 200 орчим хүмүүсийг хамрууллаа.

Төслийн хамтрагч:

Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн чуулга

Соёлын өвийн төв

Монголын ерөөлч магтаалчдын холбоо

Өмнөговь аймгийн соёлын өв тээгчид

Төслийн хандивлагч:

Оюутолгой ХХК