Хувь хүний Гишүүнчлэл

Хувь хүний гишүүнчлэл

Та МУЗ-ийн гишүүн болсноор зөвхөн Монголын соёл урлагийн хөгжилд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй, МУЗ-д хандивлан оруулсан хувь хэмжээнээс хамаарч төрөл бүрийн урамшууллыг эдлэх эрхтэй болно. Танд соёл урлагийн чанартай, олон талт, шинэлэг арга хэмжээг хүргэх зорилготой БИД ТАНД УРЛАГИЙГ ОЙРТУУЛНА! 2022 оны гишүүнчлэлийн аянд нэгдэж, МУЗ-ийн ГИШҮҮН болохыг урьж байна.