Хариуцлагатай, бүтээлч, олон талт хамтын ажиллагааны 15 жил