Хамт олон
O.Одгэрэл
Гүйцэтгэх захирал
odgerel@artscouncil.mn
Б.Номинтуяа
Урлаг ба хөгжлийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал
arts@artscouncil.mn
Х.Оюундарь
Олон Нийтийн Урлагийн Боловсролын Хөтөлбөрийн захирал
culture@artscouncil.mn
Д.Баянмөнх
Соёлын өвийн хөтөлбөрийн захирал
heritage@artscouncil.mn
Б.Оюунсүрэн
Маркетинг, олон нийттэй харилцах хөтөлбөр зохицуулагч
marketing@artscouncil.mn
Д.Оюунсүрэн
Ерөнхий нягтлан бодогч
grants@artscouncil.mn
Д.Батгэрэл
Хөтөлбөрийн ажилтан
associate@artscouncil.mn
Г.Гэрэлсүрэн
Хөтөлбөрийн ажилтан
redger@artscouncil.mn
С.Бадамхорол
Хөтөлбөрийн туслах
assistant@artscouncil.mn
МУЗ-ийн сайн дурын ажилчид

А.Амарлин
Б.Бэхээдэй График дизайнер
Д.Давааням Гэрэл зурагчин
Тереза Никольс АНУ
Б.Намуун
А.Энэрэл
М.Тунгалаг