Хамт олонO.Одгэрэл
Гүйцэтгэх захирал
odgerel@artscouncil.mn
Х.Оюундарь
Олон Нийтийн Урлагийн Боловсролын Хөтөлбөрийн захирал

Б.Оюунсүрэн  Хөгжлийн хөтөлбөрийн захирал
development@artscouncil.mn
Д.Оюунсүрэн Санхүү хариуцсан захирал
grants@artscouncil.mn
Т.Ганцэцэг  "Улаан гэр" галерейн зохицуулагч
redger@artscouncil.mn
М.Биндэръяа  Хөтөлбөр зохицуулагч 
culture@artscouncil.mn
Д.Доржханд Хөтөлбөр зохицуулагч 
program@artscouncil.mn
Л.ОнонСоёлын өвийн хөтөлбөр зохицуулагч 
heritage@artscouncil.mn 
П.Номинбилэг Урлагийн хөтөлбөрийн зохицуулагч 
arts@artscouncil.mn
Г.Гэрэлчимэг Маркетинг олон нийттэй харилцах зохицуулагч 
marketing@artscouncil.mn
Б.Түвшинзаяа Хөтөлбөрийн туслах
assistant@artscouncil.mn