Хөтөлбөр

8-р сар 28, 2014

Уламжлалт уран зургийн наадам

Төслийн зорилго: 

Залуу уран бүтээлчийг дэмжих, Монголын урлагийг гадаадад сурталчлах.  

Төслийн танилцуулга: 

Залуу уран бүтээлч Г.Хөгжилбаяр нь Уламжлалт уран зургийн наадмын урилгаар Алжир  улсад 2013 оны 10 сард зохион байгуулагдсан Уламжлалт уран зургийн наадамд амжилттай оролцон хоёр дугаар байранд орсон болно. МУЗ нь залуу уран бүтээлчдийг цаашид энэхүү наадамд үргэлжлүүлэн, уламжлал болгон оролцуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

Төслийн хамтрагч:

Сема Баламан

Төслийн хандивлагч: 

Уламжлалт уран зургийн наадам