Хөтөлбөр

8-р сар 28, 2014

“Огт Оргүй”зураач Д.Дорждэрэмийн бие даасан үзэсгэлэн

Төслийн зорилго: 

Залуу уран бүтээлч Д.Дорждэрэмийн бие даасан үзэсгэлэнг шинэлэг, бүтээлч хэлбэрээр дэглэн, олон нийтэд өргөнөөр таниулан хүргэх. 

Төслийн танилцуулга:

МУЗ-ийн “Улаан Гэр” галерей нь залуу уран бүтээлч Д.Дорждэрэмийн “Огт Оргүй” үзэсгэлэнг 2013 оны 9 сарын 18-аас 10 сарын 14-ний хоорнд дэглэн гаргасан болно. Энэхүү үзэсгэлэнгээр дамжуулан орчин үеийн урлагийг олон нийтэд шинэлэг, бүтээлч аргаар таниулан, уран бүтээлчийг дэмжиж, бизнес болон урлагийн байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн болно. 

Төслийн хамтрагч:

ХААН Банк 

Төслийн хандивлагч: 

Мандар Жаявант

М. Урнаа