Улаан гэр

3-р сар 29, 2018

“Музейн Хадгалалт Хамгаалалтын Материал ба Сургалт” төсөл

Төслийн зорилго:

Монголын музейн сан хөмрөгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах

Музейн мэргэжилтнүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх

Соёлын өвийн салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх

Төслийн танилцуулга:

МУЗ нь Монголын музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй соёлын эд өлгийн зүйлсийг олон улсын стандарт түвшинд хадгалж хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүчилгүй баглаа боодлын материалаар Монголын музейг хангаж, АНУ-ын Буркийн байгалийн түүх ба соёлын музейн мэргэжилтнүүд эд өлгийн зүйлсийн хадгалалт хамгаалалтын талаар Монголын музейн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулах төслийг 2014 онд эхлүүллээ.

Төслийн хамтрагч:

АНУ-ын Буркийн байгалийн түүх ба соёлын музей

Монголын музейн нэгдсэн холбоо

Төслийн хандивлагч:

АНУ-ын Элчин Сайдын нэрэмжит соёлын өвийг хамгаалах сан

АНУ дах МУЗ