"Моушин Монголиа" олон улсын орчин үеийн бүжгийн наадам