Соёлын довтолгоон

12-р сар 23, 2013

Задгай цагаан

Хүлээн авалт болон арга хэмжээ зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

Хэрэв Танай байгууллага хүндэт зочид хүлээн авах,  олон нийтэд зориулсан бусад арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бол МУЗ-ийн бүтээлч, авьяаслаг хамт олонд энэхүү ажлыг даатган, зөвхөн хүндэт зочидтойгоо цагаа өнгөрүүлээрэй.

Ойн баяр: 

- Прайсвотэркүүпераудитийн 1жилийн ой

- Хоган Ловэлсийн 1 жилийн ой

- АНУ-гийн Азийн Сангийн 20 жилийн ой

- АНУ-гийн Начэр Косервансигийн 10 жилийн ой 

Хүлээн авалт:

- Женерал Электрикс ХХК

- АНУ-ийн Азийн Сангийн Удирдах Зөвлөлийн уулзалтын хүлээн авалт

- ХАС Банкны хөрөнгө оруулагчдийн уулзалтын хүлээн авалт

- Ньюком компаний хүлээн авалт

- Монгол дахь Америк Их Сургууль

- Монголиан Пропертис ХХК зэрэг байгууллагын ойн байр хүлээн авалтыг зохион байгуулж байсан.