Хөтөлбөр

1-р сар 21, 2014

Монгол гутал/Үзэгний сав

Уран бүтээлч Б.Алтангэрэл

Керамик, акрил, 11,5см х 13см х 5,5см