Байгууллагын Гишүүнчлэл

Та МУЗ-ийн Гишүүн байгууллага болсноор зөвхөн Монголын соёл урлагийн хөгжилд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй, МУЗ-д хандивлан оруулсан хувь хэмжээнээс хамаарч төрөл бүрийн урамшууллыг эдлэх эрхтэй болно. Мөн Та МУЗ-ийн “Бид танд урлагийг ойртуулна!” цуврал арга хэмжээнд оролцож төрөл бүрийн урлагийн тоглолт үзэх, уран бүтээлчидтэй уулзах, сонирхолтой лекц сонсох боломжтой болно.

МУЗ-ийн гишүүнчлэлийн урамшууллын багц болон 2022 он цуврал арга хэмжээний талаар дараах дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг авна уу.