Хөтөлбөр

3-р сар 29, 2018

Амарбаясгалант хийдийн хадгалалт хамгаалалтын төсөл 2015

Төслийн зорилго

Түүх соёлын барилга дах галын ба хулгайн эрсдлийг багасгах

Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хамгаалалтыг сайжруулан хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх

Төслийн танилцуулга

Монголын түүх соёлын дурсгалт газар болох Амарбаясгалант хийдийг галын ба хулгайн аюулаас хамгаалах төслийн 2-р шатыг АНУ-ын Элчин сайдын нэрэмжит Соёлын Өвийг Хамгаалах Сангийн санхүүжилтээр 5 дах жилдээ хэрэгжүүлж дуусгалаа. МУЗ нь төслийн хүрээнд тус хийдэд хийгдсэн цахилгаан, холбоо дохиолол, галын аюулаас хамгаалах систем, хяналтын камерын угсралтын ажлыг 2015 онд улсын комисст хүлээлгэн өгч, ашиглалтанд бүрэн оруулсан болно.

Төслийн хамтрагч

Амарбаясгалант хийд

Монгол Энерго Сервис ХХК

Ялгуун баян ХХК

Төслийн хандивлагч

АНУ-ын элчин сайдын нэрэмжит соёлын өвийг хамгаалах сан